ที่บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 5 และ 6 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายอำเภอท่าอุเทน ทีมแพทย์ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา และเจ้าหน้าที่ อสม.บ้านท่าดอกแก้ว ร่วมกันตรวจเช็กความพร้อมครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเปิดหมู่บ้านพรุ่งนี้ หลังจากที่ทั้ง 2 หมู่บ้านถูกตรวจพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด 19 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 จำนวน 1 รายในหมู่บ้านและถูกสั่งปิดหมู่บ้านห้ามใครเข้าออกเป็นเวลา 14 วัน โดยการตรวจเช็กในครั้งนี้จะเน้นทั้งการตรวจสุขภาพของคนในหมู่บ้านและสภาพแวดล้อม เริ่มตั้งแต่ทุกคนในทุกหลังคาเรือนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อยืนยันว่าไม่มีคนที่เจ็บป่วยเป็นไข้ หรือมีอะไรที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งถ้ามีก็จะยังคงการปิดหมู่บ้านต่อไป นอกจากนี้ยังมีการตรวจเช็กสภาพแวดล้อมภาพรวมทั้งหมดของบ้านแต่ละหลัง ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์ คือทุกคนต้องมีแมสปิดปากปิดจมูก มีที่สำหรับล้างมือในแต่ละครังเรือนที่ชัดเจน มีถังขยะและการคัดแยกขยะอย่างถูกสุขอนามัย มีการจัดการบ้านเรือนให้สะอาดเป็นที่ระเบียบเรียบร้อย ไม่มีลูกน้ำยุงลายในบ้าน ซึ่งถ้าผ่านเกณฑ์ทั้งหมดก็จะได้รับสติ๊กเกอร์ Clean Home บ้านสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจทุกจุด พิชิตโควิด 19 จากทางเจ้าหน้าที่ไปติดที่ตัวบ้านเพื่อเป็นการยืนยันความพร้อมสำหรับการปลดล๊อคในวันพรุ่งนี้