จ.เชียงราย เตรียมทีมแพทย์ข้ามด่านท่าขี้เหล็ก ไปคัดกรองและออกใบรับรองแพทย์ คนไทยตกค้างกว่า 80 คน หลังจากไม่มีเครื่องบิน หรือรถโดยสารไปออกเอกสารที่สถานทูตในกรุงย่างกุ้ง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 เม.ย. 63 นายภาสกร บุญญลักษม์ รอง ผวจ.เชียงราย กล่าวว่า จ.เชียงราย จะมีการหารือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เตรียมส่งทีมแพทย์เข้าไป จ.ท่าขี้เหล็ก ช่วยทางการเมียนมาคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 และออกใบรับรองแพทย์แก่คนไทยที่แจ้งความประสงค์จะกลับไทยกว่า 80 คน เมื่อวันที่ 18 เม.ย. แต่ติดขัดไม่สามารถไปออกใบรับรองแพทย์ และหนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุลที่ย่างกุ้งได้ เนื่องจากสายการบิน รถโดยสารระหว่างเมืองหยุดหมด เพื่อเป็นทางออกให้คนไทยที่ จ.ท่าขี้เหล็ก เชียงตุง รัฐฉาน สามารถกลับถิ่นได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 20 เม.ย.63 มีคนไทยที่แจ้งความประสงค์จะเดินทางเข้าทางด่านสะพาน 2 อ.แม่สาย อีกจำนวน 7 คน ที่ด่านสะพาน 4 เชียงของ จำนวน 2 คน และวันที่ 24 เม.ย.63 ข้ามทางด่านแม่สาย 4 คน โดยจังหวัดเชียงรายได้เตรียมพร้อมรับคนไทยทั้งหมดไว้แล้ว โดยด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตรวจคัดกรอง ร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จนท.ศุลกากร ตรวจสอบเอกสาร บันทึกข้อมูล ตรวจเช็กประวัติ ตรวจสอบสัมภาระเอกซเรย์ พ่นยาฆ่าเชื้อกระเป๋า โดยคนไทยที่เข้าเมืองจะต้องแสดงเอกสารใบรับรองแพทย์ หรือ Fit To Travel และหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศ ออกโดยสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ไทยประจำประเทศนั้นๆ และลงนามรับทราบยินยอมรับการกักตัวในสถานที่รัฐกำหนด หรือ Local Quarantine เป็นเวลา 14 วัน

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงรายได้กำหนดสถานที่กักตัวที่โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท และโรงแรมอินคำ อ.เมือง จ.เชียงราย พร้อมอาหาร 3 มื้อ อุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน.