เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 1 เม.ย.63 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า หลังจากเปิด Cohort ward หรือหอผู้ป่วยรวมเฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 ที่ชั้น 3 ตึกเก่าของโรงพยาบาลเลย ที่จะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 12 เตียงรวม และห้องแยกโรคอีก 14 เตียง นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจอีก 6 เครื่องซึ่งได้รับการบริจาคจากธารน้ำใจของชาวจังหวัดเลย เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 ระบาด

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวต่อว่า จากการประชุมของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อและคณะกรรมการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเลย วานนี้ ที่ประชุมมีมติว่ากำหนดการบริการและจําหน่ายสินค้า ของร้านสะดวกซื้อ โดยให้ปิดเวลา 22.00-05.00 น. ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.63 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ปกติ

นายชัยวัฒน์ กล่าวอีกว่า เนื่องจากมีการปิดร้านอาหาร สถานบันเทิง การงดการรับประทานอาหารบริเวณภายในร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารประเภท ปิ้ง-ย่าง โดยให้จําหน่ายอาหารได้เฉพาะนํากลับไปบริโภคที่บ้าน มีประชาชนบางกลุ่มไม่มีที่ดื่มกิน ก็ไปซื้อจากร้านสะดวกซื้อและออกมานั่งวงดื่มกินหน้าร้านดังกล่าวแทน อาจจะสุ่มเสี่ยงกับการระบาดของโรคและปัญหาอื่นๆ ได้ สําหรับร้านอาหารและร้าน เครื่องดื่มในโรงแรมให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรม เท่านั้น

สำหรับมาตรการอื่นๆ ทั้งผู้ค้าและผู้ซื้อในตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ต้องสวมหน้ากากอนามัย ซึ่งมาตรการต่างๆ ที่ต้องดําเนินการเหล่านี้ เพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเลย ไม่เป็นไข้และได้รับจัดการป้องกันเชื้อโควิด–19 อย่างเหมาะสมตามพระราชกําหนด และจังหวัดเลย ได้พิจารณาการบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ เท่าที่จําเป็นและเหมาะสม ส่วนมาตรการปิดหมู่บ้าน ขอให้เกิดจากความสมัครใจของประชาชนแต่ละหมู่บ้านว่าจะปิดหรือไม่ โดยขอให้หมู่บ้านตรวจสอบกันเอง.