“นายกฯ” ถกก.ตร. ขอบคุณตร.ปฏิบัติหน้าที่ ชี้จากนี้ภารกิจหนักขึ้น ย้ำดูแล ปชช.

Latest World news

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.63 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.)ครั้งที่ 11/2563  เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินการของอนุกรรมการข้าราชการตำรวจด้านต่างๆ และพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง ทั้งปี 2 ขั้นแก่ข้าราชการตำรวจผู้รับเงินเดือน ระดับ ส.6 ขึ้นไป รวมถึงพิจารณาการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการตำรวจ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นอกจากนี้ในที่ประชุม ได้รายงานข้อมูลการกระทำผิดวินัย และให้ออกจากราชการของข้าราชการตำรวจในเดือน พ.ย. 63 ที่มีข้าราชการตำรวจถูกลงโทษทั้งสิ้น 32 ราย เป็นการไล่ออกจากราชการ 26 ราย ปลดออกจากราชการ 3 ราย และให้ออกจกราชการ 3 ราย ในภาพรวมตั้งแต่เดือน ม.ค.จนถึงปัจจุบันมีการลงโทษข้าราชตำรวจที่กระทำความผิดทั้งสิ้น 374 ราย เป็นการไล่ออกจากราชการ 271 ราย ปลดออกจากราชการ 56 รายและให้ออกจากราชการ 47 ราย

โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวในที่ประชุมฯ ว่า ขอขอบคุณการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ในทุกมิติที่ผ่านมา และต่อไปคงต้องรับภาระหนักขึ้นอีก ตราบใดที่ยังมีภารกิจนี้อยู่ รวมถึงดูแลประชาชนให้มีความปลอดภัยทุกฝ่าย จะต้องพยายามทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่เช่นนั้นจะถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งในฐานะนายกฯ ก็ต้องดูแลทุกฝ่ายเช่นกัน ทั้งนี้ การชุมนุมก็ต้องมีการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายและขอให้รักษาระยะห่างในการชุมนุมด้วย.

https://www.dailynews.co.th/politics/809203