อาคเนย์ประกันชีวิต ยันฐานะการเงินแกร่ง แยกบริหาร “อาคเนย์ประกันภัย”

ข่าวล่าสุด

อาคเนย์ประกันชีวิต ทำเอกสารแจ้ง “ลูกค้า-คู่ค้า-พันธมิตรธุรกิจ” ยืนยันฐานะการเงินแกร่ง แยกบริหารงาน “อาคเนย์ประกันภัย” ชัดเจน เงินกองทุนสูงถึง 236.47% สูงกว่าเกณฑ์ คปภ.-ปี’64 ธุรกิจโตกว่า 70% สูงที่สุดในอุตสาหกรรม

วันที่ 24 มกราคม 2565 นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565 อาคเนย์ประกันชีวิตได้เรียนถึงลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรธุรกิจว่า บริษัทอาคเนย์ประกันชีวิต หนึ่งในสายธุรกิจของบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TGH ขอเรียนชี้แจงว่าปัจจุบัน อาคเนย์ประกันชีวิต และอาคเนย์ประกันภัย เป็นนิติบุคคลที่มีการบริหารงานแยกจากกันอย่างชัดเจน

โดยดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยบริษัทมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมายสูงถึง 236.47% เกินกว่าที่ คปก.กำหนดไว้ที่ 120% และมีอัตราการเติบโตทางธุรกิจในปี 2564 สูงถึง 70% สูงที่สุดในอุตสาหกรรม

ดังนั้น อาคเนย์ประกันชีวิตขอยืนยันว่า บริษัทยังมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง แข็งแกร่ง พร้อมดูแล เคียงข้างลูกค้าอาคเนย์ประกันชีวิตทุกกรมธรรม์ให้ได้รับความดุมครองอย่างต่อเนื่อง ด้วยความใส่ใจ ห่วงใยต่อคู่ค้า พันธมิตร และผู้ใช้บริการอย่างดีที่สุด

ขณะเดียวกัน ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยความตั้งใจ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สร้างความเชื่อมั่นและคลายความกังวลใจให้กับลูกค้าทุกคน

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance