Thursday, October 22, 2020

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านขอนแก่นแสดงพลังปกป้องสถาบันมอบหนังสือกราบบังคมทูลฯให้กำลังพระทัยในหลวง

 23 ต.ค.63 - เมื่อเวลา 09.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณลานจอดรถภายในที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น กลุ่มชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ทั้ง 18 ตำบล รวมกว่า 500 คน พร้อมใจกันสวมใส่เครื่องแบบข้าราชการเต็มยศ และสวมใส่เสื้อสีเหลือง รวมตัวกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและปกป้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งเพื่อมอบหนังสือกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อให้กำลังพระทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้พระองค์ได้มีกำลังพระทัยที่จะผ่านพ้นเหตุการณ์ จากกรณีที่กลุ่มการเมือง นักศึกษา และนักเรียน ที่มีการชุมนุมประท้วงและพูดจาจาบจ้วง ล่วงละเมิดสถาบันกษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ เป็นที่รักทิดทูนของประชาชนชาวไทยที่เกิดขึ้นในขณะนี้


ซึ่งในช่วงของของการรวมตัวทำกิจกรรมนั้น กลุ่มชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านได้มีการร่วมชูธงชาติไทย และธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ โบกสะบัดแสดงพลังเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  พร้อมทั้งร้องเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนจะมอบหนังสือให้กับนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น  และแยกย้ายกันอย่างสงบ ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด


นางทัศนี ศรีโสภา ประธานกลุ่มสตรี อ.เมือง จ.ขอนแก่น และประธานขับเคลื่อนองกรสตรีหรือบทบาทสตรีระดับจังหวัด กล่าวว่า  การแสดงออกในวันนี้ทุกคนมากันเองด้วยใจ เพื่อแสดงออกในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่คนไทยให้ความเคารพ เชิดชูมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ


"โดยส่วนตัวมองว่าการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในขณะนี้ ทุกคนมีสิทธิทำได้แต่ขอให้เหมาะสมโดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาที่มีหน้าที่เรียนเป็นหลัก การแสดงออกต่างๆที่กระทำนั้นหากเนื้อหาสมควรก็ไม่ผิด แต่การจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควร"


นางทัศนี กล่าวต่ออีกว่า วันนี้ทุกคนพร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองเพื่อมาแสดงออกในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อให้กำลังพระทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้พระองค์ได้มีกำลังพระทัยที่จะผ่านพ้นเหตุการณ์ที่กลุ่มการเมือง นักศึกษา และนักเรียน ที่มีการชุมนุมประท้วงและพูดจาจาบจ้วง ล่วงละเมิดสถาบันกษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ เป็นที่รักทิดทูนของประชาชนชาวไทยที่เกิดขึ้นในขณะนี้


https://www.thaipost.net/main/detail/81523


No comments: